Politika zasebnosti

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Pri www.iniciativapsihoterapevtov.si se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven zasebnosti, varnost pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov. 

V tej Politiki o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju politika) so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov na www.iniciativapsihoterapevtov.si, katere upravljavec je Vesna Cikron Knafelc, Brilejeva 12, 1000 Ljubljana, ki je zato tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. Za vsa dodatna vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z njihovo obdelavo, lahko naslovite in stopite v stik z nami na info-ipt@protonmail.com.

KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN KAKO JIH PRIDOBIMO

Obdelujemo le osebne podatke, ki jih dobimo z vašim soglasjem (privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) od vas tako, da nam jih pošljete po telefonu, po e-pošti ali kako drugače posredujete. To vključuje informacije, ki jih navedete, ko se na našem spletnem mestu iniciativapsihoterapevtov.si preko e-pošte oglasite za vprašanja, ideje ter za vse druge oblike sodelovanja. Podatki, ki nam jih sporočite, lahko vključujejo vaše ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko, vrsto predlagane oblike sodelovanja (v nadaljevanju sodelovanje) in druge podatke, ki jih navedete v zvezi s tem.

Če bomo nameravali podatke, ki jih prejmemo od vas, zadružiti s podatki, ki jih o vas prejmemo iz drugih načinov sodelovanja, in nadalje obdelovati skupaj s podatki, zbranimi na tem spletnem mestu, vas bomo o tem obvestili, in kadar potrebno, tudi prosili za soglasje. Ob tem vas bomo tudi seznanili, za kakšen namen, če je ta drugačen od tistega, za katerega so bili zbrani, bomo združili in nadalje obdelovali tako pridobljene podatke.

Na spletnem mestu iniciativapsihoterapevtov.si ne uporabljamo nobenih piškotkov.

ZA KAJ UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili:

  • za izpolnitev naših zavez ali obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med vami in nami in spremembah povezanih s tem;
  • za zaščito naših zakonitih interesov (z namenom zagotavljanja in dokazovanja skladnosti poslovanja oz. zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči), pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.

Osebne podatke ne delimo z drugimi osebami ali organizacijami in/ali nepooblaščenimi osebami.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodbenih obveznosti, hranimo deset let po prenehanju pogodbe oz. deset let po koncu obdelave osebnih podatkov oz. deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo na le podlagi vaše privolitve, hranimo pet let od preklica vaše privolitve, razen če prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ko se podatki obdelujejo le do preklica privolitve.

KJE HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo odelovani in hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora (“EEA”). Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo.

Prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav bomo po svojih najboljših močeh zaščitili vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, ki nam jih posredujete preko našega spletnega mesta iniciativapsihoterapevtov.si; vsak prenos je na lastno odgovornost. Ko pa bomo prejeli vaše podatke, pa bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uporabili stroge postopke in varnostne funkcije.

KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo vaših podatkov. In sicer tako, da se varujejo prostori, oprema, sistemska in/ali aplikativna programska oprema (vključno z vhodno-izhodnimi enotami). Zagotavlja se sledljivost obdelave, učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ter če je mogoče anonimiziranje, psevdonimiziranje in šifriranje osebnih podatkov. Zagotavlja se stalna zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo, zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta. Izvaja se postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z usposabljanjem oseb, ki osebne podatke obdelujejo in zagotavljanjem zakonitosti obdelave.

DELJENJE OSEBNIH PODATKOV PREKO SOCIALNIH OMREŽIJ

Na naši spletni strani so tudi integrirani gumbi za deljenje socialnih omrežij Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA in Youtube 901 Cherry Avenue in San Bruno, CA 94304, ZDA. Gumbe za deljenje prepoznate s pomočjo posameznega logotipa; prilagojeni pa so skladno z varstvom osebnih podatkov.

Šele če in ko na našem spletnem mestu pritisnete na posamezni gumb za deljenje, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja posameznega socialnega omrežja. Po navedbah upravljavcev navedenih socialnih omrežij, se brez klika na posamezni gumb za deljenje, iz socialnih omrežij ne pridobivajo nobeni osebni podatki. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska na našem spletnem mestu v vaš posamezni uporabniški račun socialnega omrežja, se odjavite iz uporabniškega računa posameznega socialnega omrežja.

Pri tem opozarjamo, da o vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnih omrežij, od njihovih upravljavcev nismo obveščeni. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnih omrežij najdete v njihovih izjavah o varstvu podatkov.

VAŠE PRAVICE

Kadarkoli lahko zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov na e-naslov info-ipt@protonmail.com. Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih odločajo veljavna zakonodaja in naši interni akti. Zoper našo odločitev o vaši zahtevi je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TE POLITIKE

Vse spremembe in dopolnitve te politike, bodo objavljene na tem spletnem mestu in, kadar bo to primerno, vam bodo poslane tudi po e-pošti.

IMATE DODATNA VPRAŠANJA? 

Vprašanja, komentarje in zahteve v zvezi s to politiko o varstvu osebnih podatkov so dobrodošli. Naslovite jih lahko na e-naslov info-ipt@protonmail.com.

Ljubljana, 24. 2. 2022