Kdo smo?

Kdo smo psihoterapevti in kakšen je pomen našega delovanja?

Psihoterapevti smo diplomirali na različnih fakultetah in zatem opravili večletno specializacijo iz psihoterapije. Obstaja več psihoterapevtskih smeri, cilj vseh pa je podpreti posameznike ali skupine na poti k duševnemu zdravju. Po Freudu je naše delo “zdravljenje s pogovorom”, uspešnost tega dela pa potrjujejo številne znanstvene raziskave. V varni in zaupni terapevtski povezavi s sogovorniki raziskujemo in nadgrajujemo njihove odnose do sebe in drugih, kar se je skozi človeško zgodovino izkazalo kot ključni dejavnik kakovosti življenja.

Duševno zdravje je sicer pojem, ki se nanaša tako na posameznika kot na skupnost. Opredeljuje ga odgovorno, odraslo odzivanje, zmožnost vzpostavljanja in ohranjanja dobrih odnosov. Eden od možnih pogledov na odgovornost je tudi ta, da smo sposobni sami odgovarjati na vprašanja, ki jih pred nas postavlja življenje, in da odtise, ki jih v nas puščata družina in družba, ozaveščamo in po potrebi nadomeščamo z rezultati svojih raziskovanj, premišljevanj, uvidov in izkušenj.

V iniciativi psihoterapevtov (IPT) smo se povezali psihoterapevti in specializanti različnih pristopov, tudi zato, ker je čas epidemije s seboj prinesel mnoge izzive na področju duševnega zdravja, pa tudi izzive preurejanja družbenih odnosov in odnosov med ljudmi. Kot strokovnjaki s tega področja želimo tvorno prispevati k osvetljevanju teh novih razmerij, tudi v smislu preizpraševanja temeljnih pravic, kot je pravica do izražanja. Kot velja, da je duševno zdrav človek “raje cel, kakor dober” (Jung), mislimo, da sta tudi za zdravo družbo nujni vključenost in slišanost vseh glasov, ne le uradno dovoljenih.

Skrbi nas, da družbeni diskurz vse bolj temelji na strahu. Strahu pred hudim potekom bolezni, pred krivdo, pred smrtjo. Zdi se, da se vse bolj uporabljajo prijemi, ki usmerjajo k poslušnosti, umiku, podreditvi, nekritičnemu sprejemanju sporočenega. Skrbi nas politizacija in komercializacija znanosti, ki naj bi po svojem poslanstvu dvomila, raziskovala in ob neskladnih rezultatih vedno znova preverjala teze, ne pa »odcepljala« znanstvenikov, ki razmišljajo drugače in v raziskavah prihajajo do drugačnih rezultatov. Zdi pa se, da se zaradi omenjene politizacije in komercializacije znanosti v zadnjem času drastično oža prostor izbire za vse. V tem oziru nas skrbi kam pelje ta “nova realnost” in kaj izgubljamo s tem.

In ne nazadnje, ko vidimo, kako lahko sodelovanje odločevalcev ustavi in ureja svet, si verjetno mnogi želimo, da bi po teh istih odločevalskih poteh stekle tudi akcije za ustavitev vojn, mučenj, izkoriščanja ljudi in narave, za nahranitev lačnih, zmanjšanje zastrupljanja in onesnaževanja, družinskega nasilja, odvisnosti, trgovanja z drogami, ljudmi, organi, orožjem … Vsaka posamezna problematika dosega bistveno večjo smrtnost od 0,15 %, kot jo ima najbolj aktualna bolezen.

Če se vrnemo k psihoterapevtom, ki smo tu tudi za večanje razumevanja, podporo, ozaveščanje neskladij in vračanje moči posameznikom, družinam in tako tudi družbi kot celoti. Člani iniciative se čutimo poklicane k aktivaciji. Tudi zunaj naših udobnih foteljev in nevtralnosti.

Če vas nagovori, vabljeni, da se nam pridružite.