Smo skupina psihoterapevtov, ki želi, da posameznik in družba živi s svobodno voljo in svobodnimi odločitvami, da se skupaj podpiramo v človečnosti, ne pa v diskreditaciji in diskriminaciji.

Kako delujemo?

  • Naša iniciativa teži k spremembi posameznika in družbe v zdravo skupnost, ki raste na temelju dobrih človeških odnosov in kvalitete življenja.
  • Naša naloga je ozaveščati ljudi o posledicah prisile in razčlovečenja na duševno zdravje posameznika in družbe.
  • Ozaveščati želimo s strokovnimi informacijami naše stroke in spoštljivim dialogom, ki je za nas najpomembnejše orodje dela.
  • Naša vizija je svet, v katerem vlada ČLOVEČNOST in vrednote, ki jo podpirajo.
  • Želimo in tudi bomo nagovarjali vse teme, ki te vrednote kompromitirajo, onemogočajo ali nas zavajajo z načinom življenja, ki nas oddaljuje od nas samih.
  • Naloga psihoterapevtov je med drugim posameznika voditi v svoboden, samostojen, zdrav, kreativen in integriran del družbe.
vstopna-karikatura-nova

Najnovejše objave